Általános Szerződési Feltételek


Rácz Mihály Zsolt EV. általa üzemeltetett webáruházban kizárólag elektronikus úton, a shop.legendary.hu weboldalon keresztül értékesít termékeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szolgáltatás és jogügylet vonatkozásában hatályos, mely a fent megjelölt weboldalon keresztül történik. E-mailben, telefonon, levélben vagy bármely más úton leadott rendelést nem áll módunkban elfogadni.

Rácz Mihály Zsolt (egyéni vállalkozó) adatai:

  • Név: Rácz Mihály Zsolt EV.
  • Székhely: 6724 Szeged, Siha köz 2/B
  • Adószám: 55702269-1-26
  • Telefonszám: 30/514-5779
  • E-mail cím: info@legendary.hu


1. SZERZŐDŐ FELEK:

A shop.legendary.hu webcímen történő megrendeléssel, szerződés jön létre Rácz Mihály Zsolt EV. mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint fogyasztó (továbbiakban fogyasztó) között. A fogyasztó a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.


2. VÁSÁRLÁS:

A fogyasztó az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A fogyasztó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a fogyasztó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.


3. TERMÉKEK ÉS ÁRAK:

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Amennyiben a fogyasztó a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a fogyasztó részére.


4. MEGRENDELÉS:

A fogyasztó a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a regisztráció nélküli vásárlás opciót. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a fogyasztó rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar

Ezt követően a fogyasztó a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Rácz Mihály Zsolt EV. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a fogyasztó az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a fogyasztó megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a fogyasztó megrendelését a fogyasztó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a fogyasztónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat SMS vagy e-mail útján közölni a vásárlóval.


5. SZÁLLÍTÁS:

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben vagy sms-ben közli az eladó a vásárlóval.

Szállítási módok:

futárszolgálattal, amely Magyarország területén 2-3 munkanapon belül szállít a feladást követően. A szállítás árai, pontos határideje, és annak menete a "Házhoz szállítás" oldalon található.

A fogyasztó köteles a küldeményt a átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a fogyasztó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a fogyasztó köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a fogyasztó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a fogyasztó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.


6. FIZETÉSI MÓDOK:

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

Futárszolgálattal történő szállítás esetén a fogyasztó a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor fuvarlevél ellenében. (A számlát a kiszállítás után 3 munkanapon belül küldjük elektronikus formában)

A termék átvételét megelőző banki/paypal átutalással. (ez egy normál banki/paypal átutalás, az eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék fogyasztó részére fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

Számlát csak a termék bruttó, ÁFÁ-val ellátott összegéről áll módunkban kiállítani.


7. ELÁLLÁS JOGA:

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő:

a) egy termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

b) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: info@legendary.hu

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Fogyasztó eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó köteles a Szolgáltató részére, a 6723 Szeged, Ungvári utca 10. címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben, amennyiben a megrendelt terméken tudatosan vagy akaratlanul sérülést, minőség romlást okozott. (foltok, szakadások, stb.)

A shop.legendary.hu webáruház kizárólag egyedi termékeket árul, ezért azok cseréjére, illetve szavatossági igény érvényesítésére nincs lehetőség!


8. ADATVÉDELEM:

A résztvevők személyes adatainak felhasználása/tárolása/továbbítása az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott keretek között történik.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat webáruházunk bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a shop.legendary.hu webáruház általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.


9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


Jelen ÁSZF érvényes: 2020.01.01. napjától